13.12.2017


TOPlist
INFORMACE PRO RODIčE

KALKULACE   STRAVNÉHO   OD 1.1.2012
 / viz vyhláška č. 463/2011 , kterou se mĕní vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování ve znĕní vyhlášky č.107/2008 Sb. /


Vážení rodiče,
v souvislosti se zmĕnou vyhlášky a zmĕnami sazeb DPH  / nárust cen potravin /
bude kalkulována cena stravného pro celodenní stravování Vašich dĕtí takto:Kalkulace pro dĕti ve vĕku 3 - 6 let  / v daném školním roce /  - Kč / den / strávníkPřESNÍDÁVKA               7,- Kč

OBĕD                          20,-  Kč

SVAčINA                       7,- Kč

CELKEM                      34,- Kč


Kalkulace pro dĕti ve vĕku 7- mi let   / v daném školním roce /  - Kč / den / strávník


PřESNÍDÁVKA               8,- Kč

OBĕD                          22,-  Kč

SVAčINA                       8,- Kč

CELKEM                      38,- Kč


V Liberci dne 9.1.2012
                                             Eva Polmová                            Bc.Vlasta Tesařová
                                                     VPJ                                       ředitelka školy         
                                                                                              
Souhlas stravovací komise Výboru SRPŠ při mateřské škole :

Mgr. Lucie Bicková
Mgr. Jitka Horáčková