29.05.2020


TOPlist


1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace:

MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.
č.řádku

Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace

Náhradní výpočet [Kč]1

počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)

77

 


2

výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)

6 060

 


3

výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)

466 620

473 900


 

 

 

 


 

vyplňují pouze MŠ

 

 


4

výše školného na 1 žáka/rok   ( v  Kč )

8 020

8 020


5

počet žáků osvobozených od placení školného celkem

41

41


                                               - z toho ze sociálních důvodů

0

0


6

plánované školné celkem

288 720

288 720


 

 

 

 provozní dotace

177 900

185 180příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání

 

18 518provozní dotace celkem

 

203 698Stav rezervního fondu k 1.1.2019  -  očekávaná skutečnost

 

 


Stav investičního fondu k 1.1.2019  -  očekávaná skutečnost

 

 
Výše normativu na rok 2019
základní školy

 

 školy do 250 žáků včetně  normativ              4.500 Kč/žák/rok

 školy od 251 do 350 žáků  normativ             4.100 Kč/žák/rok                    

  

(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)školy od 351 do 450 žáků  normativ             3.700 Kč/žák/rok                   

  

(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)školy od 451 do 550 žáků  normativ             3.350 Kč/žák/rok                    

  

(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)školy nad 550 žáků  normativ                        3.050 Kč/žák/rok

  

(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)mateřské školky

 

 školky do 60 dětí včetně  normativ                    7.700 Kč/žák/rok

 školky od 61 do 95 dětí  normativ                      6.060 Kč/žák/rok

  

(při počtu dětí 61-78 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

 školky nad 95 dětí  normativ                              5.420 Kč/žák/rok

  

(při počtu dětí 96-106 lze požádat  o tzv. "náhradní výpočet normativu)

 

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9. 2018
ředitel:  Bc. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2018 

- Návrh rozpočtu školy na rok 2020 zde

- Schválení rozpočtu školy pro rok 2020 zde

- Rozpočet školy na rok 2019 zde
- Finanční vypořádání dotací KÚ 2019  zde
-  RP Překrývání 2019  zde
- Návrh rozpočtu 2018 zde

- Oznámení o schválení návrhu rozpočtu 2018 zde