29.05.2020


TOPlist
SMĚRNICE K REALIZACI SPRÁVNÍHO
VE VĚCI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

/ dále jen „ zápisu „ /


Zápis do Mateřské školy „V zahradě" Liberec

/Sběr žádosti k předškolnímu vzdělávání/

 11.05. - 13. 05. 2020


Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem

a onemocněním COVID - 19 je zápis organizován bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Sledujte prosím aktuální informace na https://zapisyms.liberec.cz/ - žádosti prostřednictvím elektronického portálu bude možné generovat od pondělí 27. 4. 2020.

 

Zde také naleznete veškeré informace včetně platné legislativy a ostatních dokumentů souvisejících s přijetím dítěte do MŠ.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy - ID schránky: m4uk3d5
 2. e - mailem s uznávaným elektronickým podpisem - ms.vzahrade@volny.cz
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou
 4. do poštovní schránky školy
 5. do sběrného boxu umístěného u vchodu z ulice Žitavská v termínu 11.05.- 13.05.2020 od 8:00 do 16:00 /střeženo kamerovým systémem školy/
 6. osobním podáním ve škole /v krajním případě/, za předpokladu dodržení hygienických opatření /rouška, desinfekce rukou, dodržení odstupu od osob přebírajících dokumenty/                              v termínu 12.05.2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

 

Bude-li podání učiněno bez osobní přítomnosti (tj. způsobem 1 až 5), je nutné pro ověření údajů zaslat s žádostí také kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte s čestným prohlášením zákonného zástupce dítěte o provedení stanovených pravidelných očkování dítěte dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Při osobním podání zákonný zástupce předává:

 • vyplněnou žádost
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • zastupuje - li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je nezbytné, aby předložila oprávnění k zastupování dítěte                                                                                                                                        

Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti - /číslo generuje zápisový portál/

Děkujeme za spolupráci v mimořádném období a věříme, že společně zápis zvládneme.

                                                                                            Bc. Vlasta Tesařová, ředitelka školy