14.07.2020


TOPlist
SMĚRNICE
KE STNOVENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJETÍ
DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


https://zapisyms.liberec.cz/kriteria-zapisu

Na uvewdeném odkaze jsou stanoveny:

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.
Prosíme o řádné seznámení.