13.12.2019


TOPlist

 

Příloha č. 3

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018

 

Číslo rozhodnutí

295512433/2018

Poskytovatel dotace

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00022985

Program

Rozvojový program MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách"

Modul

A - Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí

Název organizace

Mateřská škola „ V zahradě „ Liberec, Žitavská 122/68,příspěvková organizace

Adresa organizace, email, web

Žitavská 122/68, Liberec 11, 460 01

ms.vzahrade@volny.cz, http://msvzahrade.cz/

Statutární orgán

Bc. Vlasta Tesařová, ředitelka školy

Poskytnutá dotace

38 000,- Kč

 

Vyhodnocení programu 

 

V časovém rozmezí od 01.2018  - 12.2018 se podařilo naplnit cíle :

·         zabezpečení povinného předškolního vzdělávání a bezplatné přípravy

k začlenění do povinného předškolního vzdělávání dětí cizinců

·         děti cizinců se vzdělávají ve 2 třídách, na jejich vzdělávání se podílely celkem 3 učitelky

·         dítě cizinců má vytvořen plán jazykové podpory, který je konzultován s rodiči

·         společně s rodiči je také plán vyhodnocován a navržen další postup vzdělávání

·         děti se účastní všech aktivit spojených s individualizovaným vzděláváním

·         zdroje                                                                                                http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-aneb-cizinci-ve-skole/komunikace-s-ditetem

·         učitelky se věnují dětem nad rámec své pracovní doby zpravidla 2 hod. týdně + příprava

 /dohoda o provedení práce /

·         vzdělávání pedagogů - http://www.inkluzivniskola.cz/principy-prace-s-detmi-v-MS

·         z programu byly pořízeny tyto didaktické materiály

·         https://www.inkluzivniskola.cz/cizinec-v-ceske-skole-aneb-organizace/kikus

·         http://www.kapla.cz/kapla-zakladni-sady

 

 

 

Datum:

11.01.2019

Jméno a podpis statutárního orgánu

 

Bc. Vlasta Tesařová, ředitelka školy

 

 


Vyúčtování pro školy za rok 2018 ZDE