22.02.2018


TOPlist
Zelená pastelka
Ve třídě je dvaadvacet dětí ve věku 5 -7 let. Společně si hrajeme, díváme se kolem sebe, tvoříme a povídáme si. Postupně se připravujeme na vstup do základní školy. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy hračkami i speciálními pomůckami a zejména nabídka aktivit. Snažíme se v dětech upevňovat pocit bezpečí a jistoty, což je jedna ze základních potřeb pro úspěšný rozvoj osobnosti. Naším přáním je, aby se děti cítily v prostředí MŠ dobře a spokojeně a prožívaly dny plné radosti, krásných vztahů a nevšedních prožitků. Podporujeme dětskou zvídavost i radost z objevovaného. Vyvažujeme poměr spontánních a řízených činností a veškeré vzdělávání se uskutečňuje formou hry, tvořivosti a praktického poznávání. Učíme děti samostatnosti, schopnosti spolupracovat, podřídit se celku, vyjádřit a obhájit svůj názor, ale ne na úkor ostatních. Velkou událostí pro nás všechny byl zápis do základních škol a s radostí jsme konstatovali, že všechny děti uspěly velmi dobře. Těšíme se na další společné zážitky.A takto vypadá naše třída.


Třídní učitelky:

Libuše Jačková

Martina Brodská DiS