22.02.2018


TOPlist

REŽIM DNE VE TŘÍDĚ „Zelená pastelka"

 

6.30 - 8.30 - příchod dětí do mateřské školy, volné činnosti, hry a nabídka tematicky zaměřených aktivit, individuální práce s dětmi

8.30 - 8.45 - ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, popř. relaxační cvičení

8.45 - 9.05 - dopolední svačina

9.05 - 9.45 - individualizované činnosti dle třídního vzdělávacího programu „Jak se kamarádí s ježkem", zaměřené na poznávání, objevování a vzdělávání dětí i jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj

9.45 - 10.10 - osobní hygiena, příprava na pobyt venku

10.10 -12.00 - pobyt venku - pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračuje realizace individualizovaného vzdělávání a her ve třídě)

12.00 - 12.45 - oběd a osobní hygiena dětí

12.45 - 14.30 - chvilka s písničkou a pohádkou, odpočinek dětí, nabídka zájmových kroužků

14.30 - 16.30 - odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí hry na školní zahradě

 

Denní režim může být změněn nebo doplněn mimořádnou akcí nebo aktivitou související s realizací Školního vzdělávacího programu.